Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2004-04-30
Data wydania:
2004-04-20
Data wejścia w życie:
2004-05-01
Uwagi:
przepisy art. 27 ust. 9b i 9c, art. 42 ust. 7, art. 42c i art. 42d ustawy wymienionej w art. 1, art. 2 pkt 2 lit. a, art.4 pkt 2 weszły w życie z dniem 1 stycznia 2005 r., natomiast przepisy art. 2 pkt 4 i 5 weszły w życie z dniem 1 lipca 2005 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (7)
Odesłania (2)
Akty zmieniające (2)
Dyrektywy europejskie (7)