Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2004-04-30
Data wydania:
2004-04-20
Data wejścia w życie:
2004-05-01
Uwagi:
przepisy art. 71 pkt 10, art. 74 pkt 5 i 6, art. 94 pkt 3, art. 103 pkt 17 weszły w życie z dniem 30 kwietnia 2004 r.; przepisy art. 85 pkt 7 w zakresie dotyczącym art. 456 ust. 1 weszły w życie z dniem 2 maja 2004 r.
Organ wydający:
 • SEJM
Organ zobowiązany:
 • MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
 • MIN. WŁAŚCIWY DS RYNKÓW ROLNYCH
 • MIN. WŁAŚCIWY DS ROLNICTWA
 • MIN. WŁAŚCIWY DS OŚWIATY I WYCHOWANIA
 • MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
 • MIN. WŁAŚCIWY DS BUDOWNICTWA, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I MIESZKANIOWEJ
 • MIN. WŁAŚCIWY DS SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
 • MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU
 • MIN. WŁAŚCIWY DS ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
 • MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
 • PREZ. RADY MINISTRÓW
 • RADA MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (107)
Akty uchylone (7)
Akty uznane za uchylone (54)
Akty wykonawcze (4)
Akty zmieniające (8)
Dyrektywy europejskie (169)