Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące ochronie wód przed zanieczyszczeniem

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2004-05-01
Data wydania:
2004-04-27
Data wejścia w życie:
2004-05-01
Uwagi:
odesł. do załącznika nr 1 do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską Dz. Urz. WE C 325 z 24.12.2002) oraz rozporz. nr 70/2001 z 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001).
Organ wydający:
  • RADA MINISTRÓW
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Odesłania (5)
Akty zmieniające (1)
Dyrektywy europejskie (1)