Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2005-07-15
Data wydania:
2005-05-06
Data wejścia w życie:
2005-07-30
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (4)
Akty uznane za uchylone (2)
Odesłania (3)