Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2005-07-19
Data wydania:
2005-06-30
Data wejścia w życie:
2005-08-19
Uwagi:
przepisy art. 19 oraz art. 31 pkt 23 w zakresie art. 45b wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Przebieg procesu legislacyjnego (2)
Akty zmienione (3)
Akty uznane za uchylone (3)
Odesłania (6)
Akty wykonawcze (17)
Orzeczenie TK (1)
Informacja o tekście jednolitym (7)
Akty zmieniające (12)