Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2005-08-02
Data wydania:
2005-06-30
Data wejścia w życie:
2005-09-01
Uwagi:
1) art. 1 pkt 71, pkt 105, pkt 107, pkt 112, pkt 113 oraz pkt 114, wchodzą w życie z dniem 2 sierpnia 2005 r.; 2) art. 7 pkt 5 i 6, wchodzą w życie z dniem 2 sierpnia 2005 r. i mają zastosowanie do przychodów (dochodów) uzyskanych od dnia 1 lipca 2005 r.; 3) art. 1 pkt 1, pkt 5 w zakresie dodawanego pkt 3, pkt 8, pkt 30, pkt 94, pkt 96 lit. b, pkt 106, pkt 108, pkt 109 lit. b i pkt 110, art. 6, art. 7 pkt 1-4, art. 10, art. 16 pkt 1 oraz art. 17, wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.; 4) art. 1 pkt 2-4, pkt 29, pkt 63, pkt 65-69, pkt 72 lit. a i pkt 73, art. 3, art. 4, art. 5, art. 12, art. 13, art. 14 oraz art. 16 pkt 2-4, wchodzą w życie z dniem 16 sierpnia 2006 r.; 5) art. 1 pkt 5 w zakresie dodawanego pkt 5, pkt 49 lit. a, b i d oraz art. 18, wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
Przebieg procesu legislacyjnego (2)
Akty zmienione (17)
Odesłania (2)
Akty wykonawcze (1)
Akty zmieniające (2)
Dyrektywy europejskie (3)