Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2005-08-30
Data wydania:
2005-07-27
Data wejścia w życie:
2005-09-01
Data uchylenia:
2018-10-01
Uwagi:
Art. 94 oraz art. 151, 155 oraz 157 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2007 r., art. 107-150 oraz art. 152-154, 156 oraz 158 wchodzą w życie z dniem 1 września 2006 r., art. 99 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz art. 199 wchodzą w życie z dniem 1 października 2006 r. art. 98, art. 100, art. 101, art. 102, art. 103, art. 103a, art. 104 i art. 106 tracą moc z dniem 31 grudnia 2018 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
Przebieg procesu legislacyjnego (3)
Akty zmienione (58)
Akty uchylone (7)
Akty uznane za uchylone (46)
Odesłania (25)
Akty wykonawcze (227)
Orzeczenie TK (7)
Informacja o tekście jednolitym (3)
Akty zmieniające (69)
Akty uchylające (1)