Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2005-08-30
Data wydania:
2005-07-28
Data wejścia w życie:
2005-11-01
Uwagi:
Art. 1 pkt 6 lit. b, pkt 7, 32, 35, 39 lit. b, pkt 64 i 67 lit. c wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. Art. 1 pkt 13 lit. a wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2006 r. Art. 2 pkt 1 wchodzi w życie z dniem 30 sierpnia 2005 r. i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2005 r. Art. 11 pkt 1-3 i 5-9 wchodzi w życie z dniem 1 września 2005 r. Art. 11 pkt 4 i 10 wchodzi w życie z dniem 30 sierpnia 2005 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS PRACY
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (12)
Akty uznane za uchylone (4)
Odesłania (12)
Akty zmieniające (1)
Dyrektywy europejskie (3)