Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2005-01-31
Data wydania:
2005-01-06
Data wejścia w życie:
2005-05-01
Uwagi:
art. 36, art. 39, art. 41 i art. 42 wchodzą w życie z dniem 31 stycznia 2005 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU
  • MIN. WŁAŚCIWY DS WYZNAŃ RELIGIJNYCH ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (6)
Odesłania (5)
Akty wykonawcze (9)
Informacja o tekście jednolitym (2)
Akty zmieniające (5)