Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2005-09-06
Data wydania:
2005-07-01
Data wejścia w życie:
2006-01-01
Data obowiązywania:
2006-01-01
Uwagi:
art. 22-35 ust. 1, 2 i 11, art. 36, 37, 38 ust. 3 pkt 11, art. 39 ust. 6, art. 41 ust. 6 pkt 6 i pkt 8 lit. a, art. 42 ust. 2 pkt 3 i 5 oraz art. 45 stosuje się od dnia 31 grudnia 2006 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (5)
Akty uchylone (1)
Akty uznane za uchylone (6)
Akty wykonawcze (47)
Orzeczenie TK (1)
Informacja o tekście jednolitym (4)
Akty zmieniające (10)
Dyrektywy europejskie (5)