Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2005-09-12
Data wydania:
2005-07-29
Data wejścia w życie:
2006-01-01
Uwagi:
art. 35, art. 37, art. 38 ust. 3, art. 42, art. 45, art. 46 i art. 47 ust. 3, wchodzą w życie z dniem 12 września 2005 r., art. 17 pkt 2 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
  • MIN. WŁAŚCIWY DS SKARBU PAŃSTWA
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (31)
Akty uznane za uchylone (4)
Akty wykonawcze (3)
Akty zmieniające (5)
Dyrektywy europejskie (5)