Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2005-09-19
Data wydania:
2005-07-29
Data wejścia w życie:
2005-10-04
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS OŚWIATY I WYCHOWANIA
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (12)
Akty uchylone (4)
Akty uznane za uchylone (3)
Odesłania (3)
Akty wykonawcze (67)
Orzeczenie TK (3)
Informacja o tekście jednolitym (8)
Akty zmieniające (42)
Dyrektywy europejskie (4)