Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2005-09-20
Data wydania:
2005-07-29
Data wejścia w życie:
2005-10-05
Data uchylenia:
2019-01-01
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU
  • MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
  • MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (4)
Odesłania (3)
Akty wykonawcze (9)
Informacja o tekście jednolitym (1)
Akty zmieniające (7)
Uchylenia wynikające z (1)
Dyrektywy europejskie (4)