Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2005-09-20
Data wydania:
2005-07-29
Data wejścia w życie:
2005-10-21
Uwagi:
1) art. 1 pkt 29, pkt 30, pkt 31 i 33 wchodzą w życie z dniem 21 grudnia 2005 r. 2) art. 1 pkt 25 wchodzi w życie z dniem 21 marca 2006 r. 3) art. 1 pkt 16 lit. c w zakresie dotyczacym uiszczenia opłaty za przejazd pojazdu samochodowego po drogach krajowych wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. 4) art. 1 pkt 2 lit. a, pkt 3 lit. a, pkt 4 lit. b, pkt 5, pkt 6 lit. a w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2006 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (4)
Akty uznane za uchylone (3)
Odesłania (1)
Dyrektywy europejskie (2)