Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
wygaśnięcie aktu
Typ dokumentu:
Obwieszczenie
Data ogłoszenia:
2005-09-30
Data wydania:
2005-09-22
Data wygaśnięcia:
2007-03-28
Uwagi:
Tekst jednolity ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych nie obejmuje art. 30-40.
Organ wydający:
  • MARSZAŁEK SEJMU
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Tekst jednolity dla aktu (1)