Oświadczenie rządowe z dnia 9 sierpnia 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej przyjętego w Londynie dnia 26 września 1997 r., Protokółu wprowadzającego Załącznik VI do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973 r. zmodyfikowanej przynależnym do niej Protokółem z 1978 r. (MARPOL 73/78) - przepisy o zapobieganiu zanieczyszczaniu powietrza przez statki wraz z Kodeksem technicznym kontroli emisji tlenków azotu z okrętowych silników wysokoprężnych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Typ dokumentu:
Oświadczenie rządowe
Data ogłoszenia:
2005-10-17
Data wydania:
2005-08-09
Data wejścia w życie:
2005-11-01
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)