Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Straży Granicznej

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
wygaśnięcie aktu
Typ dokumentu:
Obwieszczenie
Data ogłoszenia:
2005-12-01
Data wydania:
2005-11-18
Data wygaśnięcia:
2011-06-08
Uwagi:
Tekst jednolity nie obejmuje art. 148 ust. 1 i 2, art. 150, art. 151 ust. 2 i 4, art. 152 ust. 1 i art. 155 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.
Organ wydający:
  • MARSZAŁEK SEJMU
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Tekst jednolity dla aktu (1)