Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2005-12-12
Data wydania:
2005-11-29
Data wejścia w życie:
2005-12-27
Data obowiązywania:
2005-12-27
Data uchylenia:
2007-07-19
Uwagi:
par. 1: 1) pkt 2 lit. m, z, zc w zakresie dotyczącym pozycji 172a, zd, zg, zr i zze oraz pkt 3 lit. h, p, t, w, zb, zk i zp - wchodzą w życie z dniem 4 grudnia 2006 r.; 2) pkt 2 lit. b, pkt 3 lit. b oraz pkt 4 lit. b tiret pierwsze - wchodzą w życie z dniem 10 stycznia 2007 r.; 3) pkt 2 lit. zb i zp, pkt 3 lit. s, zj oraz pkt 4 lit. a tiret drugie i lit. b tiret drugie - wchodzą w życie z dniem 24 lutego 2007 r.
Organ wydający:
  • MIN. ZDROWIA
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty zmienione (1)
Akty uchylające (1)
Dyrektywy europejskie (5)