Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2005-12-14
Data wydania:
2005-11-21
Data wejścia w życie:
2006-01-01
Data uchylenia:
2023-09-09
Organ wydający:
  • MIN. GOSPODARKI
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty uchylone (2)
Informacja o tekście jednolitym (1)
Akty zmieniające (5)
Uchylenia wynikające z (1)
Dyrektywy europejskie (3)