Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2005-03-10
Data wydania:
2005-02-21
Data wejścia w życie:
2005-03-10
Data uchylenia:
2010-06-02
Uwagi:
1)par. 1 pkt 9 w zakresie par. 17 ust. 2 rozporządzenia (Dz. U. z 2004 r. Nr 168, poz. 1762), w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, wchodzi w życie z dniem 1 września 2005 r. 2) par. 1 pkt 13 w zakresie zakazu: a) wprowadzania do obrotu i stosowania pochodnych pentabromowych eteru difenylowego C(12)H(5)Br(5)O oraz b) wprowadzania do obrotu produktów zawierających substancje, o których mowa w lit. a w ratunkowych systemach ewakuacyjnych w lotnictwie, wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2006 r.
Organ wydający:
  • MIN. GOSPODARKI I PRACY
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty zmienione (1)
Uchylenia wynikające z (1)
Dyrektywy europejskie (6)