Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
wygaśnięcie aktu
Typ dokumentu:
Obwieszczenie
Data ogłoszenia:
2005-03-22
Data wydania:
2005-03-15
Data wygaśnięcia:
2010-12-13
Uwagi:
tekst jednolity nie obejmuje art. 67-73 i 79 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. Nr 101, poz. 444)
Organ wydający:
  • MARSZAŁEK SEJMU
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Tekst jednolity dla aktu (1)