Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2005-04-06
Data wydania:
2005-03-04
Data wejścia w życie:
2005-08-07
Data uchylenia:
2019-09-05
Uwagi:
Art. 1, 3-5, 7, 8 i 20 wchodzą w życie z dniem 21 kwietnia 2005 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (1)
Akty wykonawcze (3)
Informacja o tekście jednolitym (3)
Akty zmieniające (8)
Akty uchylające (1)
Dyrektywy europejskie (2)