Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2005-04-14
Data wydania:
2005-04-06
Data wejścia w życie:
2005-04-14
Data uchylenia:
2012-04-20
Organ wydający:
  • MIN. KULTURY
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (2)
Uchylenia wynikające z (1)