Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 kwietnia 2005 r. sygn. akt SK 51/03

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Orzeczenie
Data ogłoszenia:
2005-05-04
Data wydania:
2005-04-25
Data wejścia w życie:
2005-05-04
Organ wydający:
  • TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Orzeczenie TK dla aktu (2)
Odesłania (2)