Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2005-01-17
Data wydania:
2004-12-17
Data wejścia w życie:
2005-02-17
Data uchylenia:
2023-04-28
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS RYNKÓW ROLNYCH
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (4)
Akty uznane za uchylone (2)
Akty wykonawcze (8)
Informacja o tekście jednolitym (4)
Akty zmieniające (7)
Akty uchylające (1)
Dyrektywy europejskie (3)