Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2005-05-17
Data wydania:
2005-04-22
Data wejścia w życie:
2005-06-01
Data uchylenia:
2008-10-01
Uwagi:
1) art. 27 pkt 28 wchodzi w życie z dniem 17 maja 2005 r. z mocą od dnia 1 maja 2004 r.; 2) art. 27 pkt 23 wchodzi w życie z dniem 17 maja 2005 r. z mocą od dnia 1 stycznia 2005 r.; 3) art. 7-18, art. 26 lit. a, art. 27 pkt 1, pkt 2 lit. a, b, c, d, e, f, g, i, j, pkt 3-9, 10, 11, 13, 17, 18, 25, 26, 29, 30 oraz art. 28, wchodzą w życie z dniem 1 września 2005 r. 4) art. 26 lit. b, wchodzi w życie z dniem 1 września 2006 r. Art. 17 ust. 5 utracił moc z dniem 1 grudnia 2008 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
  • RADA MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (9)
Odesłania (2)
Akty wykonawcze (4)
Orzeczenie TK (2)
Akty zmieniające (3)
Akty uchylające (1)