Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2006-09-04
Data wydania:
2006-07-21
Data wejścia w życie:
2006-09-19
Uwagi:
art. 79 wchodzi w życie z dniem 4 września 2006 r., art. 25 pkt 1 lit. c i pkt 3 lit. a, art. 33 pkt 1 i 5-10, art. 35 pkt 1, 2 i 4-7, art. 41 pkt 1, art. 50 pkt 2 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (44)
Akty uznane za uchylone (16)
Odesłania (4)
Akty wykonawcze (18)
Orzeczenie TK (1)
Informacja o tekście jednolitym (11)
Akty zmieniające (71)
Dyrektywy europejskie (19)