Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2006-09-05
Data wydania:
2006-07-13
Data wejścia w życie:
2006-10-01
Data obowiązywania:
2006-10-01
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS PRACY
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (10)
Akty uchylone (6)
Akty uznane za uchylone (1)
Odesłania (9)
Akty wykonawcze (16)
Informacja o tekście jednolitym (4)
Akty zmieniające (21)
Dyrektywy europejskie (3)