Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2006-09-25
Data wydania:
2006-08-25
Data wejścia w życie:
2007-01-01
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
  • RADA MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (4)
Akty zmienione (4)
Akty uchylone (2)
Akty uznane za uchylone (2)
Odesłania (8)
Akty wykonawcze (39)
Informacja o tekście jednolitym (10)
Akty zmieniające (32)
Dyrektywy europejskie (5)