Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2006-09-26
Data wydania:
2006-08-24
Data wejścia w życie:
2006-10-27
Data uchylenia:
2009-03-24
Uwagi:
Art. 6 ust. 1, art. 55, art. 57 ust. 2 i ust. 3 oraz art. 58 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.; w zakresie art. 6 ust. 1, art. 19-22, art. 24 i art. 26-28 traci moc z dniem 31 grudnia 2009 r. .
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZAGRANICZNYCH
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (29)
Akty uchylone (3)
Akty uznane za uchylone (5)
Odesłania (7)
Akty wykonawcze (22)
Akty zmieniające (5)
Akty uchylające (1)