Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2006-09-27
Data wydania:
2006-08-25
Data wejścia w życie:
2006-10-28
Uwagi:
objęte tekstem jednolitym z wyj. art. 105 - 118
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ROLNICTWA
  • MIN. WŁAŚCIWY DS RYNKÓW ROLNYCH
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (26)
Akty uchylone (4)
Akty uznane za uchylone (14)
Odesłania (3)
Akty wykonawcze (91)
Informacja o tekście jednolitym (8)
Akty zmieniające (36)
Dyrektywy europejskie (88)