Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2006 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2006-10-10
Data wydania:
2006-09-28
Data wejścia w życie:
2006-10-10
Data uchylenia:
2016-12-03
Organ wydający:
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Odesłania (2)
Uchylenia wynikające z (1)