Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2006-10-11
Data wydania:
2006-09-08
Data wejścia w życie:
2006-10-26
Poprzednie tytuły:
  • Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania
Uwagi:
zmiana tytułu Dz. U. z 2011 r. Nr 168, poz. 1006
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS BUDOWNICTWA, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I MIESZKANIOWEJ
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (4)
Akty wykonawcze (2)
Orzeczenie TK (1)
Informacja o tekście jednolitym (4)
Akty zmieniające (11)