Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2006-10-20
Data wydania:
2006-09-08
Data wejścia w życie:
2007-01-01
Data obowiązywania:
2007-01-01
Uwagi:
art. 64 wchodzi w życie z dniem 20 października 2006 r., art. 18-22, 49 i 60 wchodzą w życie z dniem 4 listopada 2006 r., art. 8 wchodzi w życie z dniem 1 września 2009 r., art. 52 pkt 2 wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2008 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
  • MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH
  • MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (11)
Akty uchylone (3)
Akty uznane za uchylone (8)
Akty wykonawcze (59)
Informacja o tekście jednolitym (6)
Akty zmieniające (45)
Dyrektywy europejskie (1)