Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2006-12-19
Data wydania:
2006-11-17
Data wejścia w życie:
2007-01-03
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (2)
Akty uznane za uchylone (2)
Odesłania (2)
Dyrektywy europejskie (4)