Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2006-12-29
Data wydania:
2006-12-08
Data wejścia w życie:
2007-04-01
Data obowiązywania:
2007-04-01
Uwagi:
art. 13 ust. 3 i art. 20 wchodzą w życie z dniem 29 grudnia 2006 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
  • RADA MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (2)
Akty uznane za uchylone (7)
Odesłania (4)
Akty wykonawcze (4)
Informacja o tekście jednolitym (3)
Akty zmieniające (10)
Dyrektywy europejskie (5)