Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów przeprowadzania przeglądów i inspekcji, sposobu potwierdzania oraz wzorów międzynarodowych świadectw w zakresie ochrony morza przed zanieczyszczaniem przez statki

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2006-03-27
Data wydania:
2006-03-15
Data wejścia w życie:
2006-04-11
Data uchylenia:
2009-01-06
Organ wydający:
  • MIN. TRANSPORTU I BUDOWNICTWA
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty uchylone (1)
Odesłania (3)
Uchylenia wynikające z (1)
Dyrektywy europejskie (3)