Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 kwietnia 2006 r. sygn. akt P 16/05

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Orzeczenie
Data ogłoszenia:
2006-04-12
Data wydania:
2006-04-04
Data wejścia w życie:
2006-04-12
Z mocą od:
2004-04-12
Organ wydający:
  • TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Orzeczenie TK dla aktu (2)
Odesłania (3)