Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych oraz maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w stosunku do kapitałów

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2006-04-24
Data wydania:
2006-04-14
Data wejścia w życie:
2006-04-25
Data obowiązywania:
2006-04-25
Data uchylenia:
2010-01-01
Uwagi:
par. 21 i 22 wchodzą w życie z dniem 25 lipca 2006 r.
Organ wydający:
  • MIN. FINANSÓW
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Odesłania (3)
Uchylenia wynikające z (1)