Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2006-06-05
Data wydania:
2006-04-27
Data wejścia w życie:
2006-07-06
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (6)
Akty uznane za uchylone (1)
Odesłania (2)
Akty wykonawcze (5)
Informacja o tekście jednolitym (3)
Akty zmieniające (10)
Dyrektywy europejskie (1)