Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo lotnicze

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
wygaśnięcie aktu
Typ dokumentu:
Obwieszczenie
Data ogłoszenia:
2006-06-14
Data wydania:
2006-05-17
Data wygaśnięcia:
2012-08-16
Uwagi:
Tekst jednolity nie obejmuje art. 213-222 i 229 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze.
Organ wydający:
  • MARSZAŁEK SEJMU
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Tekst jednolity dla aktu (1)
Dyrektywy europejskie (37)