Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2006-06-23
Data wydania:
2006-06-09
Data wejścia w życie:
2006-10-01
Uwagi:
art. 47 wchodzi w życie z dniem 8 lipca 2006 r., art. 16 pkt 7 wchodzi w życie z dniem 1 października 2008 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • RADA MINISTRÓW
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Odesłania (12)
Akty wykonawcze (51)
Orzeczenie TK (2)
Informacja o tekście jednolitym (6)
Akty zmieniające (32)