Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2006-06-23
Data wydania:
2006-06-09
Data wejścia w życie:
2006-07-08
Uwagi:
art. 77 i art. 78 wchodzą w życie z dniem 1 października 2006 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
  • MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
  • MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (56)
Akty uchylone (1)
Akty uznane za uchylone (6)
Akty wykonawcze (10)
Orzeczenie TK (2)
Akty zmieniające (4)