Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku rolnym

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
wygaśnięcie aktu
Typ dokumentu:
Obwieszczenie
Data ogłoszenia:
2006-07-28
Data wydania:
2006-07-20
Data wygaśnięcia:
2013-11-26
Uwagi:
Tekst jednolity nie obejmuje art. 14-16 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. Nr 52, poz. 268)
Organ wydający:
  • MARSZAŁEK SEJMU
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Tekst jednolity dla aktu (1)