Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2007-08-14
Data wydania:
2007-07-10
Data wejścia w życie:
2007-11-15
Uwagi:
wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r., art. 25 ust. 2 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ROLNICTWA
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (6)
Akty uchylone (3)
Akty uznane za uchylone (2)
Akty wykonawcze (18)
Informacja o tekście jednolitym (7)
Akty zmieniające (16)
Dyrektywy europejskie (7)