Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2007-09-14
Data wydania:
2007-08-24
Data wejścia w życie:
2007-09-14
Poprzednie tytuły:
  • Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Informacji Wizowej
Uwagi:
patrz art. 46- dotyczy wejścia w życie niektórych artykułów; art. 41 zmieniający ustawę o cudzoziemcach wchodzi w życie z dniem określonym w Decyzji Rady, zgodnie z art. 3 ust. 2 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę UE z dnia 16 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864) odesłanie do przepisów UE. Z dniem 1 kwietnia 2010 r. tytuł ustawy otrzymał brzmienie - Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (na podst. Dz. U. z 2010 r. Nr 41, poz. 233)
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (5)
Odesłania (3)
Akty wykonawcze (26)
Informacja o tekście jednolitym (6)
Akty zmieniające (14)
Dyrektywy europejskie (10)