Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2007-02-09
Data wydania:
2007-01-12
Data wejścia w życie:
2007-02-24
Data obowiązywania:
2007-02-24
Uwagi:
1)art. 9a ust. 8-8d, art. 9c ust. 6 i 7 oraz art. 56 ust. 2a pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625) wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2007 r., 2) art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. a ustawy w/wym. wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (3)
Akty uznane za uchylone (3)
Akty zmieniające (1)
Dyrektywy europejskie (2)