Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2007-09-25
Data wydania:
2007-08-24
Data wejścia w życie:
2008-01-01
Uwagi:
art. 1 pkt 3 lit. a tiret drugie i trzecie, pkt 15, pkt 24-26, pkt 70-72, art. 14 ust. 2 wchodzą w życie z dniem 10 października 2007 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • RADA MINISTRÓW
  • PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (9)
Odesłania (3)