Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2007-09-25
Data wydania:
2007-08-24
Data wejścia w życie:
2007-10-26
Uwagi:
art. 1 pkt 46 i 47 lit. e wchodzą w życie z dniem 25 września 2007 r. z mocą od dnia 1 kwietnia 2007 r., art. 1 pkt 5 lit. b-d, pkt 6, 28 lit. a, pkt 42, 47 lit. a i b i pkt 48 lit. a i b wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.; odesłanie do przepisów UE: rozp. (WE) nr 1081/2006, nr 1083/2006
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS PRACY
Przebieg procesu legislacyjnego (2)
Akty zmienione (6)
Akty uznane za uchylone (3)
Odesłania (3)
Dyrektywy europejskie (3)