Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 listopada 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
akt jednorazowy
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2007-02-09
Data wydania:
2006-11-27
Data wejścia w życie:
2007-02-09
Data obowiązywania:
2007-02-09
Organ wydający:
  • MIN. ROZWOJU REGIONALNEGO
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty uchylone (3)